Produktion - Avernakø Vindmøllelaug I/S

Mølle 1 (5348)
Dato Generator 1 Generator 2 Produktion total Tid gen. 1 Tid gen. 2 Tid total
2021-02-24 4494 kWh 0 kWh 4494 kWh 24 timer 0 timer 24 timer
2021-02-23 1318 kWh 93 kWh 1411 kWh 18 timer 5 timer 23 timer
2021-02-22 1034 kWh 112 kWh 1146 kWh 16 timer 8 timer 24 timer
2021-02-21 450 kWh 128 kWh 578 kWh 9 timer 8 timer 17 timer
2021-02-20 1823 kWh 45 kWh 1868 kWh 22 timer 3 timer 25 timer
2021-02-19 2557 kWh 19 kWh 2576 kWh 22 timer 1 timer 23 timer
2021-02-18 2291 kWh 51 kWh 2342 kWh 18 timer 4 timer 22 timer
2021-02-17 880 kWh 126 kWh 1006 kWh 14 timer 6 timer 20 timer
2021-02-16 936 kWh 94 kWh 1030 kWh 12 timer 7 timer 19 timer
2021-02-15 2972 kWh 40 kWh 3012 kWh 20 timer 2 timer 22 timer
2021-02-14 16 kWh 96 kWh 112 kWh 1 timer 6 timer 7 timer
2021-02-13 16 kWh 96 kWh 112 kWh 1 timer 6 timer 7 timer
2021-02-12 244 kWh 254 kWh 498 kWh 6 timer 17 timer 23 timer
2021-02-11 89 kWh 219 kWh 308 kWh 3 timer 16 timer 19 timer
2021-02-10 906 kWh 105 kWh 1011 kWh 16 timer 6 timer 22 timer
2021-02-09 3762 kWh 0 kWh 3762 kWh 24 timer 0 timer 24 timer
2021-02-08 4775 kWh 0 kWh 4775 kWh 25 timer 0 timer 25 timer
2021-02-07 4736 kWh 0 kWh 4736 kWh 24 timer 0 timer 24 timer
2021-02-06 4590 kWh 0 kWh 4590 kWh 24 timer 0 timer 24 timer
2021-02-05 3529 kWh 17 kWh 3546 kWh 23 timer 1 timer 24 timer
2021-02-04 1909 kWh 46 kWh 1955 kWh 22 timer 2 timer 24 timer
2021-02-03 1503 kWh 50 kWh 1553 kWh 10 timer 2 timer 12 timer
2021-02-02 1503 kWh 50 kWh 1553 kWh 10 timer 2 timer 12 timer
2021-02-01 712 kWh 111 kWh 823 kWh 12 timer 7 timer 19 timer
Februar 47045 kWh 1752 kWh 48797 kWh 376 timer 109 timer 485 timer
     
Vindmølle.net Mail til Vindmølle.net
Senest opdateret: 25-2-2021 kl. 8.11
Vindmølle.net:
Forside
Om Vindmølle.net
Markedsplads
Links
Vindarrangementer
Nyheder om vind
Avernakø Vindmøllelaug I/S:
Nyheder fra lauget
Om lauget
Teknik
Produktion
  Udbetalinger
Miljøforbedring